Dobré srdce je také, ktoré chce pomáhať. Pomáhať aj vtedy, keď už samo sebe pomôcť nedokáže. Borisovo také je a navždy bude, aj keď prestalo biť počas hokejového zápasu, priamo na ľade. Sme organizácia, ktorá šíri osvetu o dôležitosti starostlivosti zdravia športovcov. Chceme urobiť všetko preto, aby už nikto nemusel prežívať takú obrovskú bolesť akú prežívame my.

#AbySrdciaNeprestavaliBit

Vízia, misia a hodnoty

Naša vízia

Medzinárodne akceptovaná organizácia poskytujúca komplexný program ochrany zdravia športovcov

Naša misia

Aktívne viesť kampane, šíriť osvetu a realizovať vzdelávanie na tému starostlivosti a ochrany zdravia športovcov všetkých vekových kategórií

Naše hodnoty

za Borisa

Borisova vášeň žiť nás inšpiruje pomáhať a podporovať

pre Borisa

pre Borisovu srdečnosť, láskavosť, otvorenosť, pokoru a starostlivosť vnímame a chápeme

vďaka Borisovi

sme pochopili a naučili sa, ako spolupracovať a pomáhať zachraňovať životy. Vážime si partnerstvo s organizáciami, komunitami, tímami a jednotlivcami

O nás

My sme tí, bezprostredne zasiahnutí Borisovým náhlym odchodom, tí ktorých Boris považoval za "rodinu". Sme ľudia, ktorí boli Bobovi najbližší. Videli sme, ako žil – žil zdravo, správal sa zodpovedne a starostlivo.

Pre zdravie sa dá urobiť veľmi veľa. Sledovať svoje zdravie častejšie, posilňovať ho intenzívnejšie, nepodceňovať ani len malé prechladnutie… Chceme šíriť povedomie o dôležitosti pravidelných zdravotných kontrol, sprístupňovať ich čo najväčšiemu okruhu športujúcich. Pomáhať Vašim očiam vidieť, ušiam počuť a ostatným zmyslom vnímať, ako veľmi si treba zdravie chrániť. Máme veľa nápadov, ako to urobíme...

Náš život bez Borisa nikdy nebude taký, ako bol s ním – ak ale naše aktivity pomôžu komukoľvek ďalšiemu, pocítime zasa radosť. Bude to znamenať, že nás všetkých Boris svojim nečakaným a náhlym odchodom z tohto sveta vedie zase raz k niečomu užitočnému – tak, ako tomu bolo veľakrát za jeho života.

Partneri

Našu organizáciu už podporili

Milí ľudia dobrého srdca,
ak chcete naše aktivity podporiť aj 2% z Vašich daní, čítajte, prosím, ďalej:

Na základe platnej legislatívy v 1. roku od vzniku neziskovej organizácie ešte nemôžeme byť príjemcom príspevku 2% z dane. Aby ste nám mohli 2% z Vašej dane poukázať a podporiť tak pripravované projekty Dobrého srdca Borisa Sádeckého, dohodli sme sa s organizáciou TECEMKO, ktorá pre nás sprostredkuje prijatie Vašich 2%.

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Stiahnuť žiadosť o ročné zúčtovanie
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo. Stiahnuť potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. V priloženom vyhlásení sú predvyplnené údaje organizácie, ktorá pre nás zabezpečuje výber 2% dane. Do vyhlásenia doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú chcete poukázať. Stiahnuť vyhlásenie k 2% za 2021 pouzivane v r. 2022 TeCeMko
  5. DÔLEŽITÉ : Vyhlásenie pred odoslaním na Daňový úrad okopírujte alebo odfoťte a pošlite nám kópiu na mailovú adresu: podpora@dobresrdceborisasadeckeho.sk
  6. Vyhlásenie pošlite sa na daňový úrad v mieste trvalého bydliska, prípadne ho doručte na našu adresu a my to urobíme za Vás.

Kontakt

Adresa: Súvoz 1, 911 01 Trenčín
Email: info@DobreSrdceBorisaSadeckeho.sk
IČO: 54296421
Banka: Fio banka, a.s.
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
IBAN: SK87 8330 0000 0020 0208 5705
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ak máte nápad ako pomôcť, stať sa aktívnou súčasťou Dobrého srdca Borisa Sádeckého, prosím dajte o sebe vedieť na: podpora@DobreSrdceBorisaSadeckeho.sk

Ďakujeme.

#AbySrdciaNeprestavaliBit